Vítame Vás na stránke nášho Občianskeho združenia M.A.J., ktoré bolo založené v máji roku 2011. Od júla 2012 nám bol pridelený štatút chráneného pracoviska, kde pracujú dvaja zdravotne ťažko postihnutí občania.. Naša činnosť je zameraná práve pre túto skupinu ľudi s telesným handicapom, bez rozdielu veku,  ktorí ešte stále hľadajú odvahu integrovať sa do spoločenského diania a taktiež pre ľudí ktorí  majú chuť niečo robiť a sú aktívni zapájať sa do našich projektov. Pripravujeme pre nich vzdelávacie, kultúrno-spoločenské a relaxačné akcie. Orientujeme sa aj na poskytovanie sociálnych služieb v rámci bezplatného sociálneho poradenstva.  Príďte nás navštíviť, staňte sa naším členom. Vzájomnou spoluprácou a prispením Vašimi dobrými a inšpiratívnymi  nápadmi sa nám  podarí dosiahnuť viac.

Nájdete nás na Strojárenskej ul.č.13 v Košiciach v budove Geriatrického centra sv. Lukáša / vchod zo zadnej časti budovy, prízemie vpravo /