Vážení priatelia

V prvom rade by som chcela poďakovať všetkým Vám, ktorí ste nám v roku 2020 prispeli svojimi 2% z Vašich dani,  veľmi si to vážime a sme radi, že fandite nášmu združeniu.

Občianske združenie M.AJ. sa aj tento rok uchádza o 2% z Vašich daní v prospech našej činnosti. Združenie sa venuje podpore a pomoci  handicapovaným občanom. Naša činnosť začala 5. mája  2011 zaregistrovaním  na MV pod číslom VIS/9-900-375 63.  Združenie v júli 2012 zriadilo chránené pracovisko, kde v súčasnosti pracujú dve osoby z ťazkým zdravotným postihnutím.

Naše aktivity môžeme uskutočňovať hlavne na základe sponzorských príspevkov a darov a  preto si  nesmierne vážime každú pomoc. Budeme radi, ak našu prosbu rozšírite aj medzi Vašich blízkych, známych a priateľov.

Vaším príspevkom nám pomôžete realizovať nasledujúce činnosti:

 • sociálne poradenstvo (povzbudenie pri riešení stavu  dlhodobej nezamestnanosti, nácvik sociálnych zručností, pomoc pri vybavovaní sociálnych dávok a kompenzácii, poradenstvo pri riešení hmotnej a sociálnej núdze ŤZP, pomoc pri získaní  osobného asistenta a pod. )
 • programy sociálnej  rekondície
 • zlepšenie životného prostredia – odstraňovanie architektonických bariér
 • vzdelávacie aktivity – školenie, kurzy, semináre
 • podpora pracovného uplatnenie telesne postihnutých
 • kultúrno – spoločenské aktivity, rekreácie a šport
 • podpora integrácie medzi zdravú populáciu
 • publicistická a propagačná činnosť v sociálnej oblasti
 • zriadenie Agentúry osobnej asistencie

                         Ako postupovať pri poukázaní 2% dane z príjmu ?

Postup pre zamestnancov:

Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je max. suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2%.  Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.4.2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Tlačiva na stiahnutie:

Vyhlásenie – 2020 pdf

Potvrdenie – 2020 pdf

 

 


Postup pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

Fyzické osoby poukazujú v roku 2021  2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane! Daňové priznanie fyzických osôb ( kolónka na 2% je už v tlačive daňového priznania )

Postup pre právnické osoby:

 1. Vyberte si prijímateľa, alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov na rok 2021. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

Pozor:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

 V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

 • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.
 • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

Prijímateľ:       Občianske združenie M.A.J.
Sídlo:                Šoltésovej 9, Košice 040 01
IČO:                  42242347
Právna forma:   občianske združenie

Potrebne informácie a tlačiva nájdete aj na stránke www.rozhodni.sk

Ďakujeme za Vašu podporu a prajeme veľa úspechov

Anna Mihová

Štatutárny zástupca OZ M.A.J.