OZ M.A.J.

Sídlo:
Šoltésovej 9
040 01 Košice

Prevádzka:
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv.Lukáša
Strojárenska 13
040 01 Košice

IČO: 42242347
DIČ: 2023286078
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.,pobočka Košice
Č.účtu: 2922866766/1100

IBAN SK33 1100 0000 0029 2286 6766

Kontakt:

Tel.: +421 905 856 761
E-mail: obc.zdruzenie.maj@gmail.com