ĎAKUJEME

  •  Primátorovi Košíc MUDr. Richardovi Rašimu, PhD., MPH  za finančnú pomoc pri realizácií 18.ročníka Celoslovenského plesu telesne postihnutej mladeže, ktorého hlavným organizátorom bolo Občianske združenie ZOM Prešov
  • JUDr. Ottovi Briximu, poslancovi NR SR za finančnú pomoc pri realizácií 18.ročníka Celoslovenského plesu telesne postihnutej mladeže, ktorého hlavným organizátorom bolo Občianske združenie ZOM Prešov
  • Poisťovni UNION za nábytok do kancelárie
  • Marcelovi Hulmanovi za vytvorenie loga
  • OZ ZOM Prešov  za spoluprácu
  • Marošovi Oravcovi za vytvorenie tohoto webu